Teamcoaching

Hoe wil je samenwerken als team?

Wil je als team wendbaar en in ontwikkeling blijven? Of moet het team dat jij aanstuurt wendbaar en in ontwikkeling blijven?

De markt en de vragen van je klant, cliënt of patiënt veranderen voortdurend. Ook technologische ontwikkelingen leiden tot veel veranderingen. Hoe ga je als team om met deze veranderingen? Hoe ziet het systeem en de dynamiek van je team uit? Wat helpt bij het veranderen en wat belemmert?

Een teamcoach ondersteunt het team in dit veranderingsproces. We vragen door, spiegelen, reiken tests of oefeningen aan die het team (nieuwe) inzichten opleveren. We confronteren teamleden en dagen hen uit. We weten hoe teams zich vormen, welke voorwaarden belangrijk zijn voor een succesvol team waarin het plezierig werken is en hebben inzicht in hoe een team systemisch werkt. We kennen de boven- en de onderstroom van veranderingen. Het doel van de coaching wordt bepaald door de verandering die noodzakelijk is. Dit kan onder andere een nieuwe manier van samenwerken zijn, effectievere communicatie, inzicht in de dynamiek van het team of meer zelfsturend werken. Zo kan jouw team met plezier haar bijdrage aan het resultaat van de organisatie blijven leveren.

 Nieuwsgierig of training de oplossing voor jouw vraag is?
We luisteren graag naar je verhaal en maken een maatwerkvoorstel voor je.